Boss Hoàng Kim

[Hoạt Động Vĩnh Viễn]

Tóm tắt hoạt động

Cấp độ tham gia: Cấp 90 trở lên

- Hàng ngày vào 2 mốc giờ cố định sẽ xuất hiện các Boss Hoàng Kim tương ứng với các môn phái của mình.

- Mốc giờ 19:30 và Mốc Giờ 23:00.

- Tiêu diệt Boss Hoàng Kim người chơi sẽ nhận được nhiều phần thưởng có giá trị.

Danh sách xuất hiện Boss Hoàng Kim

Mốc 19:30

Tên Boss Hình Ảnh Nội Dung
Hà Linh Phiêu

Xuất Hiện: Kiếm Các Tây Nam và Thất Thành
Giới Hạn: Tất Cả Máy Chủ

Gia Luật Tị Ly

Xuất Hiện: Trường Bạch Sơn Nam, Phù Dung Động và Thất Thành
Giới Hạn: S2, S5 và S8

Tuyền Cơ Tử

Xuất Hiện: Mạc Cao Quật và Thất Thành
Giới Hạn: S2, S5 và S8

Hà Nhân Ngã

Xuất Hiện: Trường Bạch Sơn Nam và Thất Thành
Giới Hạn: S2, S5 và S8

Huyền Giác Đại Sư

Xuất Hiện: Nhạn Thạch Động, Thanh Khê Động và Thất Thành
Giới Hạn: S2 và S5

Từ Đại Nhạc

Xuất Hiện: Vũ Lăng Động và Thất Thành
Giới Hạn: S2

Lam Y Y

Xuất Hiện:Khỏa Lăng Động
Giới Hạn: S2

Mốc 23:00

Tên Boss Hình Ảnh Nội Dung
Đạo Thanh Chân Nhân

Xuất Hiện: Trường Bạch Sơn Nam, Mạc Cao Quật và Thất Thành
Giới Hạn: Tất Cả Máy Chủ

Bạch Doanh Doanh

Xuất Hiện: Thanh Khê Động, Sa Mạc Địa Biểu và Thất Thành
Giới Hạn:S2, S5 và S8

Yên Hiểu Trái

Xuất Hiện: Mạc Cao Quật, Phi Thiên Đông và Thất Thành
Giới Hạn: S2, S5 và S8

Đường Bất Nhiễm

Xuất Hiện: Thất Thành
Giới Hạn: S2, S5 và S8

Cổ Bách

Xuất Hiện: Phù Dung Đông, Sơn Bảo Động và Thất Thành
Giới Hạn: S2 và S5

Thanh Tuyệt Sư Thái

Xuất Hiện:Dương Trung Động và Thất Thành
Giới Hạn: S2 và S5

Mạnh Thương Lương

Xuất Hiện: Hắc Sa Động
Giới Hạn: S2

VLTK2005 kính báo !

Phần Thưởng: Khi tiêu diệt Boss

Cụm Máy Chủ S2

Danh Sách Chú Thích
Võ Lâm Mật Tịch Có cơ hội nhận tất cả vật phẩm theo danh sách
Tẩy Tủy Kinh
Bí Kiếp 90
Các loại thuốc PK
Thiết La Hán
Thủy Tinh
Tinh Hồng Bảo Thạch
Bàn Nhược Tâm Kinh
Các Mảnh Hoàng Kim
Bảo Rương Hoàng Kim
Bảo Rương Cẩm Thạch
Thần Binh Bảo Rương
Đá Ngũ Hành
Bắc Đẩu Thuần Mã Thuật
Kim Tê
Các Loại Túi Ngân Lượng
Bí Quyết Hoàng Kim
Mảnh vỡ hoàng kim cấp 1

Cụm Máy Chủ S5

Danh Sách Chú Thích
Võ Lâm Mật Tịch Có cơ hội nhận tất cả vật phẩm theo danh sách
Tẩy Tủy Kinh
Bí Kiếp 90
Các loại thuốc PK
Thiết La Hán
Thủy Tinh
Tinh Hồng Bảo Thạch
Bàn Nhược Tâm Kinh
Các Mảnh Hoàng Kim
Bảo Rương Hoàng Kim
Bảo Rương Cẩm Thạch
Thần Binh Bảo Rương
Kim Tê
Các Loại Túi Ngân Lượng
Bí Quyết Hoàng Kim
Mảnh vỡ hoàng kim cấp 1
Đồ Hoàng Kim Tương Ứng

Máy Chủ S8 và S9-Tung Sơn

Danh Sách Chú Thích
Võ Lâm Mật Tịch Có cơ hội nhận tất cả vật phẩm theo danh sách
Tẩy Tủy Kinh
Bí Kiếp 90
Các loại thuốc PK
Thiết La Hán
Thủy Tinh
Tinh Hồng Bảo Thạch
Bàn Nhược Tâm Kinh
Các Mảnh Hoàng Kim
Mảnh An Bang
Mảnh Định Quốc
Các Loại Túi Ngân Lượng
Đồ Hoàng Kim Tương Ứng

VLTK2005 kính báo !

Tọa Độ ở Thành Thị

Tương Dương

Các Điểm Tọa Độ
1 219/195
2 208/216
3 171/213
4 172/196
5 164/196
6 163/208

Phượng Tường

Các Điểm Tọa Độ
1 224/204
2 229/188
3 179/184
4 175/208
5 231/209
6 190/216

Thành Đô

Các Điểm Tọa Độ
1 370/300
2 374/329
3 406/334
4 418/299
5 362/306
6 363/326

Dương Châu

Các Điểm Tọa Độ
1 241/178
2 215/208
3 199/206
4 192/189
5 196/186
6 184/206

Biện Kinh

Các Điểm Tọa Độ
1 221/212
2 189/204
3 191/181
4 252/167
5 253/179
6 210/160

Đại Lý

Các Điểm Tọa Độ
1 175/213
2 173/196
3 215/218
4 223/186
5 166/196
6 177/186

Lâm An

Các Điểm Tọa Độ
1 145/173
2 228/208
3 155/209
4 219/175
5 149/220
6 231/180

VLTK2005 kính báo !

B1: Sao chép nội dung bên trong thẻ div có id=my-tab-1
B2: Sửa nội dungB1: Sao chép nội dung bên trong thẻ div có id=my-tab-1
B2: Sửa nội dungB1: Sao chép nội dung bên trong thẻ div có id=my-tab-1
B2: Sửa nội dungB1: Sao chép nội dung bên trong thẻ div có id=my-tab-1
B2: Sửa nội dung