Các chức năng hỗ trợ

12/04/2018

 

Bổn Trang xin giới thiệu đến chư vị anh hùng một số chức năng có thể sẽ hữu ích trong quá trình bôn tẩu!

Chắc chắn rằng với những chức năng mới này thì quá trình bôn tẩu của các hạ sẽ thuận tiện và dễ dàng hơn!

 • Tự động tìm đường:
  • Trong Võ Lâm CTC Võ Lâm, các hạ chỉ cần click chuột trái (left-click) lên bản đồ nhỏ (mini-map) thì nhân vật sẽ tự tìm đường ngắn nhất để đi đến vị trí đó

 • Tự mang đồ vào người, tự cất đồ:
  • Mang đồ vào người: Các hạ chỉ cần mở bảng F3 và hành trang bang hội lên, sau khi click chuột phải (right-click) vào trang bị thì sẽ tự động được mang lên người

  • Cất đồ vào rương: Các hạ đến rương chứa đồ, sau khi mở rương chứa đồ lên, chỉ cần click chuột phải (right-click) vào bất cứ vật phẩm gì thì sẽ tự động chuyển từ rương này sang rương khác

 • Tăng điểm tiềm năng nhanh:
  • Cộng điểm trực tiếp:
   • Nhấn phím Ctrl rồi click vào thuộc tính cần tăng ở bảng F3 sẽ xuất hiện 1 bảng tăng thuộc tính
   • Nhập số điểm tiềm năng cần tăng, giới hạn trong khoảng từ 1 đến 250

  • Tăng điểm ở Đảo Tẩy Tủy:
   • Đến NPC Thiếu Lâm Phản Tăng ở Tẩy Tủy Đảo
   • Chọn dòng "Tăng điểm tiềm năng"
   • Chọn thuộc tính muốn tăng
   • Nhập số điểm tiềm năng muốn tăng

 • Xóa mật khẩu rương chứa đồ:
  • Đến NPC Lễ Quan ở bất kỳ thành thị hay thôn trấn nào
  • Đối thoại và yêu cầu hủy mật khẩu rương chứa đồ
  • Sau 3 ngày, mật khẩu của rương chứa đồ sẽ được xóa và các hạ có thể thiết đặt lại mật khẩu mớ

 • Xem các thuộc tính của bản thân:
  • Từ bảng thuộc tính F3, nhấn chọn "Thuộc tính khác"
  • Trong bảng thông tin sẽ hiển thị tất cả các thuộc tính mà nhân vật đang có

 • Reset mật khẩu rương chứa đồ:
  • Đến NPC Lễ Quan để nhờ thiết lập lại
  • 3 ngày sau, hệ thống sẽ hủy bỏ mật khẩu rương và trong khoảng thời gian đó thì hệ thống cũng sẽ cảnh báo mỗi khi đăng nhập vào game

Chắc chắn rằng với những chức năng mới này thì quá trình bôn tẩu của các hạ sẽ thuận tiện và dễ dàng hơn!