CÁCH KHẮC PHỤC: Không chạy được game

18/05/2018

Thân gửi chư vị!

Hiện tại, Bổn Trang nhận được thông báo từ một số chư vị về việc sau khi cập nhật xong thì không thể khởi chạy game mà chỉ có thể khởi chạy auto. Và đây là cách khắc phục:

 

BƯỚC 1: TẮT UAC (Nhấn Start --> gõ uac rồi click như hình vẽ)

 

 

BƯỚC 2: FIREWALL (Nhấn Start --> gõ firewall rồi click như hình vẽ)

 

 

BƯỚC 3: Add D.E.P (Nhấn Start --> gõ system rồi click như hình vẽ)

 

 

BƯỚC 4: Chạy game: Click chuột phải (right-click) vào file launcher.exe hoặc click vào biểu tượng game VLTK CTC ở màn hình ---> Chọn "Run as Administrator"

 

BƯỚC 5: Bật Auto: Click chuột phải (right-click) vào Auto ---> Chọn "Run as Administrator" 

Chân thành cáo lỗi vì sự bất tiện này!

Bổn Trang kính bút!